Van Eyck EXPO
Friday, February 28, 2020

HET ‘EYCK-PUNT’

In het magische jaar 2020 organiseert het MSK Gent de grootste tentoonstelling ooit gewijd aan Jan van Eyck.

Van Eyck was niet alleen de uitvinder van de olieverftechniek maar bracht dit nieuwe medium in zijn toepassing ook naar een niet te evenaren niveau. De lat lag meteen hoog voor al wie na hem zou komen. Maar bovenal toonde van Eyck zijn tijdgenoten het ongekend potentieel van dit nieuwe medium in het suggereren van ruimte, licht en materie. Het werd een startsein voor een hele generatie Vlaamse kunstenaars wiens invloed zich over heel het Europese continent verspreidde en die tot op de dag van vandaag voelbaar is.

Als kunsthistoricus en gepassioneerd verzamelaar nodig ik bezoekers uit om in het zog van van Eyck samen in onze galerij schilderijen en objecten uit deze fascinerende periode te komen bewonderen.

SETTING THE BAR HIGH

In the magical year 2020, MSK Ghent is organizing the largest exhibition ever dedicated to Jan van Eyck. Van Eyck was not only the inventor of the oil paintingtechnique, but also brought the new medium in the application to an incomparable level. The bar was set high for all who would come after him. But above all, Van Eyck showed his contemporaries the unprecedented potential of this new medium in suggesting space, light and matter. It was the starting signal for a whole generation of Flemish artists whose influence spread throughout the European continent and which can still be felt today.

As an art historian and passionate collector, We invite visitors to come and admire with us paintings and objects from this fascinating period in our gallery together in the wake of van Eyck.

Other events
Friday, March 6, 2020

Exhibition 'Setting the bar high'

Friday, February 28, 2020

Vernissage weekend 28-29/02 & 01/03